از روی آن صنوبر، من را چراغ باید

2 مهر 1396 ساعت 02:05 ب.ظ

سه سال قبل در  چنین  روز و ساعتی، رو به حرم یکی از مهربان های روزگار، زندگی من چنان دستخوش تغییر شد که شهد و شراب در برابرش رنگ می بازند...