زِ مَستان و زِمِستان

28 دی 1394 ساعت 12:17 ب.ظ


سلام

دلم برای نوشتن ، برای بیشترنوشتن و برای شما تنگ شده است. مواظب خودتان هستید؟ همدیگر را توی دعاهایتان یاد می کنید؟ خوب باشید و سلامت و خندان و امن. من هم خوبم و خانواده ام هم خوبند و زندگی ام افتاده روی دور تند و کند و سرجمع که حساب می کنم می بینم بحمدالله راضی ام و خوب مامنی را انتخاب کرده ام و بالا و پایین های عمرم را تاب آورده ام و امید هم در دلم هست و بهار در راه است و همینها...


غرضم از نوشتن عرض سلام بود و ابراز دلتنگی...