What is your punishment for one who steals

25 مهر 1394 ساعت 10:06 ق.ظ


من خودم را از خوبی ها، از مهربانی ها، از نیکی ها دزدیده ام. من خودم را، خلقت پاکم را از شما  و دستان مهربانتان دزدیده ام آقا. گناه از این بزرگتر سراغ دارید؟ حالا برگشته ام، از ته چاه، از زندان خودساخته ام به الکن ترین زبانها صدایتان میکنم. آقا می شنوید؟ لطفاً بشنوید.  قسم تان می دهم به حرمت روزی که مهرتان عشق و یوسف را از زندان آزاد کرد -به حرمت امروز- که بشنوید. من راه گم کرده ام. به دست خودم در چاه افتاده ام و کاروان رفته و  پیراهنم را کسی منتظر نیست. آقا من فقط شما را دارم، به بنده ای که امیدش هستید رحم نمی کنید؟ از تنهایی خلقتش نجاتش نمی دهید؟ آقا! آقا! دارم صدایتان میکنم... جواب نمی دهید؟


p.s: Under the law of Prophet Jacob, the one who steals is taken as a slave.


پ.ن.2:

 خودشناسی قدم اول عاشق شدنست

وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد


توضیح عکس: یوسف مویه میکند ، کتاب یوسف پیامبر، اثر آون جونزنظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.