شما کجا و من و چادر شبانی من

31 مرداد 1394 ساعت 05:17 ب.ظ


 نگاهشان کردم و باور مثل چایی نبات کامم را شیرین کرد. خانم  همین پنجشنبه ای که گذشت مرا خواستند و همه نفس هایم الحمدالله شد.